LoftGame เดินหน้า Support 3 ทีม ประกาศขอร่วมเป็นส่วนเล็กๆ รันวงการ esports


LoftGame Media ผู้ผลิตสื่อบนเว็บไซต์และเพจ LoftGame ประกาศชัด สนับสนุน 3 ทีมอีสปอร์ต พร้อมร่วมเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยผลักดันวงการอีสปอร์ตในประเทศไทย

แอดมินอัจ อัจฉริยะ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ LoftGame Media ผู้ผลิตสื่อเกม/ไอที บนเว็บไซต์และเพจ LoftGame ประกาศให้การสนับสนุน 3 ทีมอีสปอร์ต โดยช่วยให้การสนับสนุนด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์


"แม้ LoftGame จะเป็นเพียงสื่อเล็กๆ แต่ก็ขอร่วมผลักดันและรันวงการ esports" แอดมินอัจ อัจฉริยะ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ LoftGame Media

โดยเว็บไซต์และเพจ LoftGame จะให้การสนับสนุนทีมอีสปอร์ตดังต่อไปนี้
  • OverClock Esports
  • Coraxus esport
  • Above Esport
อัจ ลอฟท์เกม

อัจ ลอฟท์เกม ผู้ก่อตั้งเพจและเว็บไซต์ "ลอฟท์เกม - LOFTSGAME" บล็อกเกอร์ผู้สนใจและชื่นชอบเครื่องเล่นเกมคอนโซลเป็นชีวิตจิตใจ นอกจากนี้ยังชื่นชอบเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไอที แกตเจ็ต รวมไปถึงกีฬาอีสปอร์ต facebook twitter

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า