AMD อัปเดตข้อมูลผลวิจัยล่าสุดจาก Mercury ในด้านการจัดส่งโปรเซสเซอร์ x86 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2023

จากรายงานไตรมาสที่สามของ Mercury ระบุว่า AMD มีส่วนแบ่งทางการตลาดในผลิตภัณฑ์กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ เดสก์ท็อป และโน้ตบุ๊กเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (Year-over-year) ซึ่งได้แรงหนุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ EPYC รุ่นที่ 4 และ Ryzen 7000 ทั้งนี้ AMD มีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้น 5.8% points ส่วนแบ่งตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เดสก์ท็อปเพิ่มขึ้น 5.3% points และส่วนแบ่งตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กเพิ่มขึ้น 3.8% points เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และในฝั่งของรายได้ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ AMD มีส่วนแบ่งรายได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้น 1.7% points ส่วนแบ่งรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์เดสก์ท็อปเพิ่มขึ้น 4.1% points และส่วนแบ่งรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กเพิ่มขึ้น 5.1% points เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว (Quarter-over-quarter) AMD มีส่วนแบ่งตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้น 4.7% points เป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ EPYC รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 โดยในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่3 ของ AMD เปิดเผยว่ารายได้จากโปรเซสเซอร์ EPYC รุ่นที่ 4 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคิดเป็นส่วนใหญ่ของรายได้จากโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์และการจัดส่งผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ของ AMD เนื่องจากผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ขนาดใหญ่ (Hyperscaler) ขยายการลงทุนในการติดตั้งโปรเซสเซอร์ EPYC เพื่อรองรับเวิร์กโหลดภายในองค์กรและในรูปแบบพับลิคอินสแตนซ์ ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้โครงสร้างพื้นฐานไปด้วย

AMD ยังมีส่วนแบ่งการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์พกพา (mobile) เพิ่มขึ้น 2.9% points เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว เป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กมากกว่า 50 รุ่นที่วางจำหน่ายในท้องตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Ryzen AI และยอดขายจากโปรเซสเซอร์ Ryzen 7000 ซึ่งมาพร้อมฟีเจอร์เทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรมเช่น Ryzen AI ภายในโปรเซสเซอร์ที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการประมวลผล โดยมียอดการเติบโตที่ชัดเจนอย่างมีนัยสำคัญจากสถานการณ์ด้านสินค้าคงคลังในตลาดคอมพิวเตอร์ที่กลับมาปกติ และระดับความต้องการของผู้บริโภคกลับมาสู่รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา (seasonal pattern)

ตารางข้อมูลการเปรียบเทียบทั้งในรูปแบบ Y/Y และ Q/Q สำหรับการใช้อ้างอิง

อัจ ลอฟท์เกม

อัจ ลอฟท์เกม ผู้ก่อตั้งเพจและเว็บไซต์ "ลอฟท์เกม - LOFTSGAME" บล็อกเกอร์ผู้สนใจและชื่นชอบเครื่องเล่นเกมคอนโซลเป็นชีวิตจิตใจ นอกจากนี้ยังชื่นชอบเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไอที แกตเจ็ต รวมไปถึงกีฬาอีสปอร์ต facebook twitter

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า