การีนา (ประเทศไทย) - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - การกีฬาแห่งประเทศไทย ผนึกกำลัง ร่วมลงนาม MOU ส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตไทยครั้งยิ่งใหญ่


การีนา (ประเทศไทย) 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ผนึกกำลัง ร่วมลงนาม MOU 
ส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตไทยครั้งยิ่งใหญ่

การีนา (ประเทศไทย) ผู้พัฒนาและให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำ ประกาศความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการร่วมกันยกระดับมาตรฐานกีฬาอีสปอร์ตอาชีพของประเทศไทยให้เทียบเท่านานาชาติ มั่นใจหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง จะทำให้นักกีฬาอีสปอร์ตไทย มีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักกีฬาระดับมืออาชีพมากขึ้น พร้อมเสริม Esports Ecosystem ให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน  

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตอาชีพของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ โดยร่วมกันพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตในระดับมืออาชีพ และมือสมัครเล่นอย่างต่อเนื่อง และสร้างโอกาสเพื่อผลักดันให้ได้แข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ อีกทั้งยังมุ่งที่จะให้ประเทศไทย กลายเป็นศูนย์กลางอีสปอร์ตแห่งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาอาชีพใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ต พร้อมทั้งสนับสนุนต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในประเทศ รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “ในฐานะผู้กำกับดูแลด้านการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอีสปอร์ตในเมืองไทย ให้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จึงได้กำหนดแนวทางการผลักดันอุตสาหกรรมอีสปอร์ตของประเทศไทยในปี 2565 ไว้ โดยทางภาครัฐและเอกชนจะร่วมมือกันผลักดันให้เกิดลีกการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ระดับอาชีพอย่างเป็นระบบในประเทศไทย ซึ่งจะเน้นลีกการแข่งขันระดับอาชีพ และตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพให้กลุ่มนักกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตของประเทศไทย ให้เกิดรายได้ที่หมุนเวียน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ ให้เติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคง”

จากการคาดการณ์ของ Newzoo อุตสาหกรรมอีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีมูลค่ากว่า 39 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564 ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และสร้างอาชีพใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ทั้งอาชีพที่เกี่ยวกับอีสปอร์ตโดยตรง และอาชีพที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน ทั้งยังมีการประเมินตัวเลขของปี 2567 ว่ามีแนวโน้มจะขึ้นไปถึง 72 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้านจำนวนผู้รับชมอีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คาดว่าจะมีจำนวนถึง 42.5 ล้านคนในปี 2564

สำหรับประเทศไทย อีสปอร์ตได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ที่กลายเป็นความบันเทิงที่แพร่หลายสำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ส่งผลให้นักกีฬาอีสปอร์ตมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดร. ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “กกท. ได้ให้ความสำคัญและลงมือผลักดันอุตสาหกรรมอีสปอร์ตอย่างจริงจัง โดยเมื่อไม่นานมานี้ เราได้จัดทำโครงการ SAT Esports Academy เพื่อปลุกปั้นนักกีฬาอีสปอร์ตสมัครเล่นให้ทัดเทียมมืออาชีพ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตอย่างจริงจัง สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการที่เป็น Official tournament จากการีนาต่อไป ตลอดจนได้รับโอกาสที่จะได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะและความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ จิตวิทยา สุขภาพ กายภาพ การวางแผน ฯลฯ และได้เรียนรู้จากทีมงานและโค้ชดีกรีความสามารถระดับประเทศ เพื่อให้นักกีฬามีความสามารถเทียบเท่าระดับมืออาชีพ ดังนั้นการร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้นักกีฬาอีสปอร์ตเติบโต และเป็นที่ยอมรับได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น”

ปัจจุบัน มีนักกีฬาอีสปอร์ตเข้าร่วมในโครงการ SAT Esports Academy 12 คน ซึ่งเป็นนักกีฬาจาก 2 ทีมตัวแทนภูมิภาคของประเทศไทยที่แข่งขันในรายการ RoV Valor City 2021 โดยทั้ง 2 ทีม จะได้รับการฝึกฝนและอบรมตามโปรแกรม เพื่อค้นหาทีมที่ฝีมือดีที่สุดเพียง 1 ทีม ซึ่งจะได้เข้าไปแข่งขันต่อในรายการ Road to AIC 2021 เพื่อคว้าสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ Arena of Valor International Championship 2021 หรือ AIC 2021 ที่มีเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้าน เหรียญสหรัฐ หรือ กว่า 33 ล้านบาท ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้

ด้าน ดร. ศรุต วานิชพันธุ์ Director of Sea (Thailand) กล่าวว่า “ในฐานะที่การีนาเป็นผู้พัฒนาและให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำ ที่นอกจากจะเป็นผู้จุดประกายให้แก่อีสปอร์ตในไทยแล้ว เรายังมุ่งมั่นในการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมผลักดันเยาวชนที่สนใจในกีฬาอีสปอร์ตมาโดยตลอด ผ่านการใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เรามีในการริเริ่มโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น การร่วมมือกับภาคการศึกษาในการสร้างหลักสูตรด้านเกมและอีสปอร์ตในประเทศไทยที่เหมาะสมกับตลาดแรงงานโลก พร้อมทั้งมีการจัดการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ทั้งระดับประชาชนทั่วไป ระดับสมัครเล่น ระดับอาชีพ เพื่อให้นักกีฬาอีสปอร์ตไทยได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะและฝีมือเพื่อสามารถเข้าสู่วงการอีสปอร์ตในฐานะนักกีฬาอาชีพได้ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ การีนามีความตั้งใจที่จะพัฒนาวงการอีสปอร์ตของประเทศไทยให้เติบโตมากขึ้น โดยได้วางแผนการแข่งขันครั้งสำคัญเพื่อเป็นการปูเส้นทางให้นักกีฬาอีสปอร์ตไทยได้แจ้งเกิดในระดับโลกอีกด้วย”

สำหรับแผนการในปี 2565 นั้น Arena of Valor (RoV) เกม Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) บนมือถืออันดับ 1 ในไทย ที่เปิดให้บริการโดย Garena Online (ประเทศไทย) จะสร้างเวทีสำหรับลีกการแข่งขันกีฬา

อีสปอร์ตทั้งในระดับมือสมัครเล่นและระดับมืออาชีพ เพื่อร่วมพัฒนาทักษะ และฝีมือของนักกีฬาให้เข้าไปในรอบการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยจะจัดการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ การแข่งขันในประเทศสำหรับมือสมัครเล่นถึงระดับมืออาชีพ ได้แก่ Esports Academy, RoV Division1 และ RoV Pro League (RPL) ส่วนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ได้แก่ Arena of Valor World Cup (AWC) และ Arena of Valor International Championship (AIC)

“นอกจากความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการพัฒนานักกีฬา    อีสปอร์ตระดับมืออาชีพแล้ว การีนา (ประเทศไทย) เชื่อว่าหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอีสปอร์ตไทยไปข้างหน้าเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เข้ามาสนับสนุนการแข่งขัน หรือ องค์กรที่หันมาลงทุนในทีมอีสปอร์ต โดยในปัจจุบันก็มีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา อาทิ สโมสรฟุตบอลปารีส แซงต์-แชร์กแมง (Paris Saint-Germain) และ สโมสรฟุตบอลบาเลนเซีย (Valencia) ที่เข้ามาลงทุนสร้างสโมสรอีสปอร์ตในประเทศไทย นี่แสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยไปข้างหน้า”

อัจ ลอฟท์เกม

อัจ ลอฟท์เกม ผู้ก่อตั้งเพจและเว็บไซต์ "ลอฟท์เกม - LOFTSGAME" บล็อกเกอร์ผู้สนใจและชื่นชอบเครื่องเล่นเกมคอนโซลเป็นชีวิตจิตใจ นอกจากนี้ยังชื่นชอบเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไอที แกตเจ็ต รวมไปถึงกีฬาอีสปอร์ต facebook twitter

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า