PlayStation Asia เผยเกมฟรีสำหรับสมาชิก PS PLUS ZONE 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562


PlayStation Asia เผยโฉมเกมฟรีสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก PlayStation Plus ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยกัน 2 เกมบนเครื่อง PS4 


  • For Honor (PS4) เปิดให้ Download ได้ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2562

  • HITMAN™ - THE COMPLETE FIRST SEASON (PS4) เปิดให้ Download ได้ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2562
อัจ ลอฟท์เกม

อัจ ลอฟท์เกม ผู้ก่อตั้งเพจและเว็บไซต์ "ลอฟท์เกม - LOFTSGAME" บล็อกเกอร์ผู้สนใจและชื่นชอบเครื่องเล่นเกมคอนโซลเป็นชีวิตจิตใจ นอกจากนี้ยังชื่นชอบเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไอที แกตเจ็ต รวมไปถึงกีฬาอีสปอร์ต facebook twitter

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า